Kwaliteit   |   Contact   |   Het Beste

"Want zo lief heeft God de wereld gehad
dat hij zijn eniggeboren Zoon - Jezus - gegeven heeft,

opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

rainbow

"Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen,

maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld,

omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is,
en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.
Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.
 
Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht,
opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn."


(Johannes 3:16-21, uit De Bijbel)